1395/11/02

مهلت ارسال مدارک جهت شرکت در جشنواره تولید ملی- افتخار ملی تا 30 دیماه تمدید شد

با هشت ساعت كار صادقانه در روز می‌توانید به ریاست برسید و روزی 12 ساعت كار كنید. (رابرت فراست)